Kontakt

TAMPEX Prešov, spol. s r.o.

C h r á n e n á   d i e l ň a 

Košická 32/A, 080 05 Prešov
Telefón: 051 / 771 11 14
051 / 771 11 15
Fax: 051 / 771 12 82

E-mail: tampex@tampex.sk

IČO: 36466280
DIČ: 2020007825
IČ DPH: SK2020007825

Č.ú.: 2626728211/1100
IBAN: SK751100 0000 0026 2672 8211
SWIFT (BIC): TATRSKBX