Digitálna tlač

Digitálna tlač je technológia, ktorá umožňuje vytvoriť ľubovoľné tlačoviny priamo z počítača. Narozdiel od ofsetovej tlače nie je nutné pripravovať osvitovej dosky – preto je digitálna tlač v nižších nákladoch výhodnejšia ako tlač ofsetovú. Je ťažké jednotne stanoviť množstvo, pri ktorom sa ceny tlače oboch technológií stretávajú, preto vždy zvažujeme obidve aletrnativy (ofsetovú aj digitálnu tlač) a vyberáme tú výhodnejšie.